Logo

Dezinfekcia

je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom ničia živú hmotu na predmetoch. Ich cieľom je úplná likvidácia akýchkoľvek živých organizmov (vrátane vírusov).

Dezinfekcia verejných priestorov

Čakárne, vstupné haly, alebo obchodné centrá. Dokonale vydezinfikujeme rôzne verejné priestory. Ideálne aj pre priestory, kde sa predpokladá vyšší výskyt rôznych baktérií ako sú čakárne v poliklinikách, či nemocniciach. Čistenie je rýchle a účinné.

Čistenie bytov a hotelových izieb

Dezinfikujeme aj byty, domy, hotelové ízby a iné priestory, ktoré sú vám, či hosťom trvalým, alebo prechodným domovom. Všetky priestory dezinfikujeme s dôrazom na detial.

Ku všetkým produktom k dezinfekcii sú karty bezpečnostných údajov (KBÚ) samozrejmosťou!

Napíšte nám pre cenovú ponuku